BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2008 yılından bu yana ülkemizin eğitim-öğretim hayatına yetiştirdiği öğrencilerle katkıda bulunmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı; sosyoloji, psikoloji, ekoloji, iktisat-işletme gibi sosyal bilimlerin yanı sıra kimya, biyokimya, biyofizik, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi, nörobiyoloji, gelişimsel biyoloji, üreme biyolojisi, besin teknolojisi gibi birçok bilim dalı ve disiplinin etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan ve sağlık alanında faaliyet gösteren bir bilim dalıdır (Sağlık Bilimleri Temel Alanı Koşul No:101; Bilim alanı kodu: 1007). Diyetisyenlik, uluslararası bir meslek örgütü olan International Labour Organisation (ILO) tarafından 1961 yılında yapılan meslek sınıflamasında 0.69 kodu ile 1988 yılında ise 32.23 kodu ile standartlaştırılmış olup Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık profesyonelleri içinde yer almaktadır.

Dört yıllık Beslenme ve Diyetetik lisans programını başarı ile bitirip “Diyetisyen” unvanı alan sağlık profesyonelleri, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek, onlara yönelik beslenme yöntem ve içeriklerini analiz edebilen, beslenme planlaması yapan, beslenme alışkanlıklarını düzeltme konusunda yetkin olan ve beslenme eğitimini yapabilen kişidir. Mezunlar akademik alanda çalışan kurumların yanı sıra, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakım evlerinde, ana-çocuk sağlığı kurumlarında, diyaliz ünitelerinde, toplum sağlığı kuruluşları ve özel diyet polikliniklerinde yönetici, eğitici, araştırıcı olarak görev almaktadırlar. Besin endüstrisi, okul, banka, lokanta, otel ve yemek şirketleri gibi kuruluşlar, sağlık kulüpleri, güzellik ve spor merkezleri, spor kulüpleri gibi kuruluşlar diğer çalışma alanlarıdır. Öğrenciler, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan yeterli sayısal puanı alarak girmektedir.

Artan ve yaşlanan nüfus, mevcut doğal kaynakların etkin kullanılamaması, değişen yaşam tarzları ve standartları, dünyanın doğal kaynaklar bakımından taşıma kapasitesinin aşılması gibi pek çok değişik etken, bugün sürdürülebilir optimum beslenmeyi daha da önemli hale getirmiştir. Anne karnından, son güne kadar, bireyin karşılaştığı her tıbbi sorunda tıbbi beslenmenin planlanması, uygulanması, sürdürülebilir olup korunması ve takip edilmesi diyetisyenlerin en önemli görevidir.

Üniversitemizde dersler etkin ve interaktif olarak işlenmektedir. Öğrencilerimize çekirdek müfredatta yer alan derslerin yanında, ileriki dönemlerde uzmanlaşmak istedikleri branşlar adına özel seçmeli dersler sunulmaktadır. “Yetişkin Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları” dersi çerçevesinde öğrenciler, hastalığa özgü tıbbi beslenme programları hazırlamak, “Menü Planlama” dersi içerisinde sağlıklı yemek tarifleri geliştirerek teorik bilgiyi pratiğe aktarma becerisi kazanmaktadırlar. Bu beceriler ışığında, öğrenci kulübümüz önderliğinde, beslenme laboratuvarımızda, tarif geliştirme yarışmaları düzenlenmektedir. Üniversitemizde “Özel Durumlarda Beslenme”, “Egzersiz ve Spor Beslenmesi” dersleri zorunlu; “Beslenme Destek Yöntemleri” gibi dersler ise seçmeli olarak verilmekte olup, tüm mesleki dersler kendi alanlarında uzman ve saha deneyimli, tecrübeli akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Aynı zamanda, üniversitemizin yurt dışı öğrenci değişim programları da mevcuttur.

Üniversitemiz Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak şekilde; Beslenme ve Diyetetik kökenli öğretim elemanlarının yanı sıra alanında uzmanlaşmış tecrübeli öğretim elemanlarından eğitim alarak mezun olmaktadır. Bölümde görevli öğretim elemanları, alanlarında başarıyı kanıtlamış, ulusal ve uluslarası kabul gören dergilerde yayınları, kitapları olup, sahada 10-20 yıl deneyimi olan kişilerden oluşmaktadır. Üniversitemiz, 4 yıllık lisans eğitimi süresince teorik ve laboratuar dersleri yanında, 30 yıllık tecrübeye sahip afiliye hastanelerimiz olan Grup Florence Nightingale Hastanelerinde geniş klinik uygulama olanaklarına sahip olan öğrencilerimiz yaşamın her evresinde bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda beslenme plan ve programları düzenleyen sağlık profesyonelleri olarak çalışma hayatına katılmaktadırlar. Bölümümüzde yapılan bilimsel toplantılar, yıllık olağan Kariyer Günleri toplantısı ve alanında bilinen konuşmacıların katıldığı konferanslar tüm öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak hedefimiz; bilimin ve gelişen teknoloji ışığında uluslararası standartlarda güncel eğitim ve öğretim programları ile etik çalışmalar yürüten, anlayan, düşünen ve sorgulayan; bireye ve çevreye önem veren, yaşamın her evresinde bireylerin gereksinimlerine uygun, doğru, yeterli ve dengeli beslenme planları ve politikaları üreterek sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde rol alacak diyetisyenler yetiştirmektir.

Detaylı bilgi için sizi arayalım

Telif Hakkı © 2020