EBELİK BÖLÜMÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre ebe, gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlayan, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptıran, yeni doğanın bakımı ve aile planlaması danışmanlığı yapan birey olarak tanımlanmaktadır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümümüzün amacı; etik değerler doğrultusunda ebelik felsefesini özümseyerek, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde ebelik yaklaşımlarını kullanabilen yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, eğitim, yönetim ve araştırma becerilerine sahip bütüncül bakımı verebilen ebeler yetiştirmektir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik programımız 2008 yılından bu yana lisans eğitimi vermekte olup, üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise 2013-2014 yılından bu yana yüksek lisans eğitimlerimiz devam etmektedir.

Lisans eğitimimiz süresince; ebelikte temel uygulamalar, doğum bilgisi, aile planlaması, kadının toplumsal konumu ve geliştirilmesi, normal doğum eylemi ve bakımı, kadın sağlığı ve hastalıkları, yenidoğan bakımı, doğum sonu dönem ve bakımı, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, cinsel sağlık, transkültürel ebelik, uygulamalı doğum bilgisi, halk sağlığı, ebelikte öğretim, doğuma hazırlık yöntemleri, infertilite ve bakım, doğumda ağrı yönetimi, ana çocuk sağlığı , kadın ruh sağlığı , jinekolojik onkoloji, obstetrik yoğun bakım ve kanıta dayalı ebelik uygulamaları gibi temel alan konularının bulunduğu bir program uygulanmaktadır.

Eğitim süresince; alan derslerimiz kapsamında birçok laboratuvarlarımızda uygulama dersleri yapılmaktadır. Öğrencilerimizin; uygulamalı eğitim kapsamında yer alan temel becerileri “Mesleki Beceri Laboratuvarımızda”, “Temel Eğitim Laboratuvarlarımızda” ve “Simülasyon Merkezimizde” öğretilen klinik uygulamalar ile yeterli beceriye ulaşması sağlamaktadır.

Lisans eğitimi sonunda tüm öğrencilerimiz; ebelik etiği ve değerlerini bilerek, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakımı verebilen, yenidoğan bakımı verebilecek gerekli bilgi ve beceriye sahip olan, acil ve riskli durumlarda uygun yaklaşımda bulunabilen, bakım sürecini yönetirken kritik düşünme ve etkili karar verme becerisi gösterebilen ve ebelik bakımındaki tüm uygulamalara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen bireyler olarak mezun olmaktadır.

Mezuniyet sonrasında; özel, devlet ve üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinde, temel sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü kurumlarda (aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezi vb.), evde bakım kuruluşlarında, gebe eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Aynı zamanda mezunlarımız alanındaki lisansüstü programın kriterlerini sağladıktan sonra lisansüstü eğitimlerine devam edebilmekte ve üniversitelerin ebelik bölümlerinde akademisyen olarak ilerleyebilmektedirler.

Detaylı bilgi için sizi arayalım

Telif Hakkı © 2020