Hemşirelik Bölümü (Türkçe)

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun amacı, Sağlık Bilimleri ile ilgili temel bilgiler ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda kapsamlı hemşirelik bakımı verecek bilgi, beceri ve tutum sahibi hemşire yetiştirmektir.

Hemşirelik eğitim programlarında bütüncül, öğrenci merkezli, yeterliliğe dayalı bir eğitim sürdürülmekte ve interdisipliner bakım anlayışı temel alınmaktadır. Mesleki etik, ilke ve değerleri, uygulamalara temel oluşturan kuram ve modelleri öğretmeyi esas alan programımızda; kültürler arası bakım, sağlığı geliştirme ve kanıta dayalı bakım konusunda bilgi kaynaklarına ulaşmayı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirmek temel amaçtır. Bölümümüzde, Sağlık Bilimleri ile ilgili temel bilim dersleri, sağlığın korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonunda gerekli olan bakım ilkeleri, mesleki rol ve işlevlerin kazandırılmasına yönelik derslerin yanında, iletişim, yabancı dil, eğitim, yönetim, sağlık bilişimi, araştırma ve bakım yönetimi konularında donanım sağlayacak bir program uygulanmaktadır.

Hemşireler tüm sağlık bakım merkezlerinde önemli görevler üstlenebilmekte; onkoloji hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, acil bakım hemşireliği, kardiyoloji hemşireliği vb. alanlarda uzmanlaşabilmekte, sertifika programları ve lisansüstü eğitim programları ile eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Her geçen gün sayıları artan hastanelerin özel bakım gerektiren ünitelerinde uzman hemşirelere duyulan gereksinim çok fazladır. Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu mezunları Florence Nightingale Hastanelerinde gelişmiş tedavi ünitelerinde donanımlı çalışma koşullarında iş güvencesi olanaklarından yararlanmaktadır.

Hemşireler eğitim ve deneyimlerine uygun biçimde özelleşmiş klinik alanlarda ,aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, iş sağlığı ve okul sağlığı programlarında, evde bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakımı ve çocuk bakım merkezlerinde çalışabilmektedirler. Kronik hastalıkların bakımında; hasta eğitiminde, sağlık bakım ürünlerinin kullanımı ve yönetiminde eğitimci olarak önemli görevler üstlenmektedirler.

Sağlık bakım sisteminde enfeksiyon kontrol programlarında donanımlı hemşirelerin rol ve sorumlulukları çok önemlidir. Ülkemizin güçlü sağlık sisteminin başarıları uluslararası olarak da kanıtlanmıştır. Ülkemizde Pandemi dönemlerinde sağlık sisteminde aktif çalışan hemşirelerimiz, acil ve yoğun bakım ünitelerinde, enfeksiyon kontrol birimlerinde ve filyasyon çalışmalarında ekibin önemli sorumluluklar üstlenen bir üyesi olarak başarılı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Teorik ve uygulamalı eğitim düzeyi mezunlarımızın başarısı ile kanıtlanmış bir yüksekokul olarak, hemşire adaylarımızın; sağlık çalışanı olmanın saygın ve değerli oluşunu tutkulu bir şekilde önemseyen, iletişim yeteneği güçlü, düzenli okuma ve öğrenme alışkanlığına sahip, empati yeteneği ve merhamet duygusu olan bireyler olmalarını gerekli buluyoruz. Küresel sağlık için etkili olan ve ulusal sağlık sistemimizin başarılarını sürdürmeye katkı sağlayacak olan çabalarımız ancak özverili çalışmaya hazır yeni mezunlarla önem kazanacaktır.

Yüksekokulumuz 2006 yılından bu yana Lisans, ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini sürdürmektedir. Hemşirelik lisans mezunları üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla yürütülen hemşireliğin tüm bilim dallarında yüksek lisans ve ülkemizde kısıtlı sayıda bulunan programlardan biri olan hemşirelikte doktora programımızda kariyer yapabilmektedirler. Uygulamalı eğitimde başarılı olan öğrencilerimiz, eğitimlerini sürdürürken stajyer olarak çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Detaylı bilgi için sizi arayalım

Telif Hakkı © 2020