Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüz; içinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağına ayak uydurabilecek, bilimsel düşünme yeteneğine sahip, soru soran, araştıran, ekip ruhuna sahip ve etik değerlere saygılı uluslararası nitelikte bilim insanı yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Yetiştirdiğimiz bilim insanları aracılığı ile ülkemizin bu alandaki bilgi birikiminin ve uluslararası bilim arenasındaki tanınırlığının artmasına katkı sunabilmek en temel hedefimizdir. Bir “Sağlık Üniversitesi” olarak markalaşan Demiroğlu Bilim Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümümüzün hedeflerinden biri de sağlık sektörünün Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ihtiyacı olan iyi yetişmiş, yüksek donanımlı insan gücü açığının kapatılmasına katkı sağlamaktır. Bölümümüzü benzerlerinden ayıran en önemli fark, temel bilimler alanındaki araştırmalarının yanı sıra, sağlık üniversitesi bünyesinde bulunması nedeniyle klinik araştırma yapabilme olanaklarına da sahip olmasıdır.

Bölümümüzde öğrencilerimize Biyoloji, Organik Kimya, Biyofizik, Biyoistatistik, Temel Genetik, Moleküler Genetik gibi temel derslerin yanı sıra, Kök Hücre Biyolojisi, Kanser Genetiği, Biyoinformatik, Rekombinant DNA Teknolojisi, İmmünogenetik, Farmakogenetik, Proteomik, Genomik, Adli Bilimlerde Moleküler Uygulamalar gibi özel alan derslerini içeren bir eğitim programı sunulmaktadır. Bölüm olarak ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma işbirliklerini fazlaca önemsemekteyiz. Bu nedenle Eğitim sürecinde öğrencilerimizin farklı ilgi alanlarını besleyecek çeşitliliği sağlamak üzere alanında uzman davetli öğretim üyelerinin katkısı sağlanarak programımız zenginleştirilmektedir. Ayrıca Erasmus programı kapsamında Avrupa’da ikili anlaşmalar sağlanan üniversitelerde eğitim görme olanakları sağlanmaktadır.

Sınırlı sayıda öğrenci kabul edilen bölümümüzde öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı ülke ortalamasının çok üzerindedir. Bu üstünlüğün sağladığı bire-bir eğitim avantajları, sağlanan geniş uygulama olanakları, alanımızda düzenlenen sempozyum ve kongrelere katılımların teşvik edilmesi ve staj programları ile desteklenmektedir. Bu bağlamda, son sınıfa gelen her öğrencimizin TÜBİTAK veya Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve deneysel çalışmaya dayalı bir araştırma projesini tamamlayarak mezun olması sağlanmaktadır.

Mezunlarımız yurt dışı yüksek lisans seçeneklerini değerlendirebildikleri gibi, yurt içindeki üniversitelerin sağlık bilimleri ve fen bilimleri enstitüleri ile araştırma enstitülerinde lisansüstü eğitimlerine devam edebilmekte veya bu kurumların araştırmacı ve/veya akademik kadrolarında yer alabilmektedir. Bunların dışında; genetik mühendisliği alanında çalışan merkezlerde, biyoteknolojiye dayalı ilaç ya da gıda üretimi yapan sektörlerde, AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarlarında, genetik hastalıkları tanı merkezlerinde, kanser araştırma merkezlerinde, tüp bebek merkezlerinde, organ transplantasyon merkezlerinde, kök hücre merkezlerinde, sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarının araştırma-geliştirme ve uygulama merkezlerinde araştırmacı ve/veya yönetici olarak görev alabilmektedirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, iyi bir fen ve matematik temeline sahip, bilimsel araştırmayı seven, açık fikirli, meraklı, sorgulayıcı, yaratıcı, yeni teknolojilere ilgili, ekip çalışmasına yatkın, etik değerlere saygılı, yaratıcı niteliklere sahip öğrencilerin seçebilecekleri bir bölümdür. Bu niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bölümümüze başvurun, geleceğinizi şekillendirecek olan üniversite eğitimi sürecinize katkımız olsun.

Detaylı bilgi için sizi arayalım

Telif Hakkı © 2020