Psikoloji Bölümü

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2005 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır.

Psikoloji bilimi; gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, sosyal psikoloji ve endüstri ve örgüt psikolojisi gibi çeşitli alt alanları bünyesinde barındırmaktadır. Bölümümüz müfredatında psikolojinin tüm alt alanları ile ilgili dersler yer almakta ve dersler alanlarında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından verilmektedir. Bölümümüzün akademik kadrosunda yer alan öğretim üyelerinin tamamı psikoloji alanında eğitim almış ve bu alanda akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu özelliği üniversitemizi pek çok vakıf üniversitesinden ayırmaktadır.

Gelişim psikolojisi; doğum öncesi dönemden ölüme kadar yaşam boyu devam eden biyolojik, bilişsel, sosyal ve duygusal değişimin tanımlanması ve ölçülmesi ile ilgilenir. Bölüm başkanı ve aynı zamanda Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. F. Betül Aydın, lisans ve lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamış ve Marmara Üniversitesi’nde uzun yıllar görev yapmıştır. Kendisi gelişim psikolojisi alanında uzmanlaşmıştır ve bu alanda pek çok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Klinik Psikoloji; insanların zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini inceleyerek bu alanlarda zorluk yaşayan bireyleri psikolojik açıdan değerlendirerek desteklemeyi amaçlamaktadır. Klinik psikoloji alanında uzmanlaşmış olan öğretim üyelerimizden biri olan, aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olan, Dr. Öğr. Üyesi İrem Anlı lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde ve lisansüstü eğitimi İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Alanında ulusal ve uluslararası pek yok yayını bulunmaktadır. Klinik psikoloji alanında uzmanlaşmış bir diğer öğretim üyemiz, aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olan, Dr. Öğr. Üyesi N. Ayşe Şahan lisans ve lisansüstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır; alanıyla ilgili pek çok ulusal yayını bulunmaktadır.

Sosyal Psikoloji; bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarının içinde bulundukları toplumdan ne ölçüde, nasıl ve neden etkilendiğini veya benzer şekilde bireyin toplumu nasıl etkilediğini; kişilerarası süreçler, grup davranışı, tutum ve önyargı gibi konuları inceleyen bir alt alandır. Sosyal Psikoloji alanında çalışmalarını sürdüren ve aynı zamanda Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Dr. Öğr. Üyesi F. Şule Kaya, lisans ve lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Alanıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası pek çok yayını bulunmaktadır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi; çalışma yaşamıyla ilgili olan her şeyi inceleyen, belirli bir iş için uygun niteliklerin neler olduğu, uygun işe uygun eleman seçiminin nasıl yapılması gerektiği, çalışan performansının izlenmesi, iş doyumlarının arttırılması, örgüt bağlılığı gibi konuları araştıran psikolojinin alt alanıdır. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Nursel Telman lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, lisansüstü eğitimini ise University of Manchester’da (İngiltere) tamamlamış; uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde görev yapmıştır. Kendisinin pek çok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Sağlık Psikolojisi; sağlığın korunması, sağlığı geliştirici davranış ve yaşam biçimlerinin geliştirilmesi ve sağlık sistemlerine işlerlik kazandırılması gibi konuları araştıran bir alt alandır. Bu alanda çalışmalar yapan Öğr. Gör. Gülçin Cihandide Ayalp lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi (%100 YÖK Bursu), yüksek lisans eğitimini ise Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi’nde klinik sağlık psikolojisi alanında devam etmektedir.

Lisans eğitimi boyunca öğrencilere ‘Psikolojiye Giriş’, ‘Psikoloji Tarihi’, ‘Fizyolojik Psikoloji’, ‘Kişilerarası İletişim Becerileri’, ‘Görüşme Teknikleri’, ‘Kişilik Kuramları’, ‘Psikopatoloji’, ‘Endüstri ve Örgüt Psikolojisi’, ‘Adli Psikoloji’, ‘Fizyolojik Psikoloji‘, ‘Sosyal Bilimler için İstatistik’, ‘Gelişim Psikolojisi’, ‘Bilişsel Psikoloji’, ‘Öğrenme Psikolojisi’, ‘Suça Sürüklenen Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi’, ‘Atipik Çocuk Psikolojisi’, ‘Toplumsal Cinsiyet’, ‘Çalışma Yaşamında Güncel Konular’, ‘Ruhsal Travma ve Sonuçları’, ‘Psikolojide Etik’ gibi psikolojinin çeşitli alanlarını kapsayan pek çok derse ek olarak ‘Bilgisayar’, ‘Türk Dili’, ‘İnkılap Tarihi’ ve ‘İngilizce’ gibi temel dersler de verilmektedir. Adli psikoloji, bilişsel psikoloji ve öğrenme psikolojisi gibi psikolojinin diğer alt alanlarıyla ilgili dersler ve suça sürüklenen çocuklar, atipik çocuk psikolojisi gibi özel konularla ilgili dersler de yine bu alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Üniversitemizin psikoloji eğitimi öğrencilere teorik bilgi kazandırmanın yanı sıra uygulama alanında çalışmalarını kolaylaştıracak becerileri kazandırmayı da amaçlamaktadır. ‘Psikolojide Alan Uygulamaları” dersi kapsamında kliniklerde, danışmanlık merkezlerinde, yuvalarda ve hastanelerde gözlem imkânına sahiptirler ve grupla psikolojik danışma yaşantısı denemelerine gönüllülük esası bağlamında gerçekleşmektedir. Lisans eğitimi süresince psikolojik ölçme ve değerlendirme tekniklerinden olan psikolojik testlerin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilme esasları üzerinde durulmaktadır. Buna ek olarak, belirli ölçme araçları, ‘Psikolojik Testler’ ve ‘Psikoteknik Değerlendirmeler’ dersleri kapsamında tanıtılıp, uygulaması verilmektedir. Ayrıca öğrenciler yukarıda adı geçen gelişim, klinik, endüstri ve örgüt, sağlık, adli, bilişsel psikoloji alanlarına ait teorik alt yapıyı güçlendirmek için daha özel konularda düzenlenen çeşitli seminerler ile psikoloji dünyasının gelişimine tanık olmaktadırlar. Geleceğin başarılı psikologlarından olacağına inandığımız öğrencilerimize ayrıca ‘Diksiyon’ dersi verilmekte olup, sürekli iletişim içindeyken Türkçemizi iyi bir şekilde kullanabilmeleri için de gerekli önem verilmektedir. Psikoloji eğitimimizin dili Türkçedir böylece üniversitemizden psikoloji lisans mezunu olduktan sonra iş hayatına atılan yeni psikologlar gerek danışanlarıyla gerek çalışacakları birimlerdeki meslektaşlarıyla bilimsel dili kullanmakta zorlanmamaktadırlar. Aynı zamanda iki dönem boyunca İngilizce dersleriyle de öğrencilerimizin yurtdışındaki psikoloji literatürünü takip edebilecek düzeye gelmelerine önem verilmektedir.

Detaylı bilgi için sizi arayalım

Telif Hakkı © 2020