Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Bu program Endüstri Psikolojisi ağırlıklıdır. İş yaşamında uzmanlık, insan kaynakları ve yönetimi, liderlik ve motivasyon alanlarında uzmanlaşma sağlamaktadır. Programa bir sene bilimsel hazırlık sınıfı okunmak kaydıyla psikoloji alanı dışından da öğrenci kabul edilmektedir.

Akademik dersler örgüt ve endüstri psikologlarının sahip olması gereken önemli yetkinlik alanlarına göre yapılandırılmıştır. Endüstri Psikolojisi alt alanın özel yetkinlikleri, insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını içermektedir. Örgütsel Psikolojinin özel yetkinlik alanı ise iş yaşamındaki insan davranışlarının bilişsel ve duygusal arka planına dair konulardır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi işletme içerisinde insan davranışını tanıma, analiz etme, insan davranışının diğer örgütsel değişkenlerle etkileşimini kavrama ve davranışı insanın mutluluğu ve işletmelerin verimliliği ekseninde yönlendirme konularında bilgi ve beceri geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. Başka bir deyişle işe alımdan başlayan çalışma yaşamı sürecinde insana dair kişilik, tutum, değerler, motivasyon gibi özelliklerin işletme içerisindeki hangi değişkenlerle etkileşime girerek bireysel ve örgütsel düzeyde nasıl sonuçlar çıkardığının güncel bilgilerini ve uygulama örneklerini öğrencilerle paylaşmayı amaçlamaktadır.

Psikoloji mezunlarının dışında bu programa, insan kaynaklarında çalışan ya da çalışacak olan psikoloji mezunları; insanla çalışan tüm yöneticiler ve yönetici adayları; teknik konularla ilgili kariyer yapan ya da yapacak olan, ancak insanı tanımanın işinde kendini daha başarılı kılacağını öngören mühendisler, mühendis adayları, insana bakışta yeni deneyimler kazanmak isteyen işletmeciler de bu programa başvurabilirler.

Endüstriyel Psikologlar, çalışma hayatı içerisinde var olan sorunları tespit eder ve çözüm konusunda çalışır. Endüstriyel Psikologlar, iş yerlerinde ortaya çıkan sorunları tespit etmek ve çözüm yolları bulmakla ilgilenir. Üretim ve hizmet sektörü gibi farklı alanlarda çalışabilir. Ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olan adaylar, devlet kuruluşlarında da çalışabilir.

Bu program, alanda teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirme hedefine sahiptir. Klinik beceri açısından, öğrenciler bir sene boyunca ders kapsamında süpervizyon alarak psikoterapi ve psikolojik değerlendirme alanlarında uygulamalı olarak yetiştirilmektedirler. Öğrenciler süpervizyon süreci boyunca, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde danışan takip edebilmektedirler. Aynı zamanda bir dönem boyunca Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde çeşitli branşlarda hasta başı staj da mevcuttur.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans diploması alacak psikologlar, şu konularda bilgi ve beceri açısından sağlam bir temele sahip olacaklardır; - Psikoterapi ilişkisi ve klinik görüşme teknikleri - Meslek etiği - Psikopatolojik değerlendirme - Ruh sağlığı ve bozuklukları - Psikolojik Testler - Bireysel ve grup psikoterapileri - Araştırma yöntemleri

Program öğrencilerin bilimsel araştırma yapmasını ve yüksek lisans tezlerini yayınlanabilir formatta bir bilimsel ürün haline getirmelerini de teşvik etmektedir. Bunu yanısıra öğrencileri ulusal ve uluslararası kongrelerde sözel bildiri sunmaya ya da poster göndermeye de yönlendirmektedir. Programda edinilecek donanım, doktora derecesi almak isteyebilecek öğrenciler için de uygun alt yapı sağlamaktadır. Programa sadece Psikoloji Bölümü mezunu öğrenciler kabul edilmektedir.

Psikolog, kelime anlamı itibariyle ruh bilimci demektir. Psikologlar, bir grup ya da bireyin davranışlarını ya da hareket etme biçimlerini inceler; öğrendiği bilgi ve beceriler ile nedenleri açıklayıp çözüm üretmeye çalışır. Psikologlar; cezaevi, klinik, hastane, adliye, adli tıp, okul ya da fabrika gibi farklı alanlarda çalışabilir. Üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun olanlar psikolog unvanına kavuşur. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen psikologlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek ve yeterli puanı almak zorundadır. Psikolojinin herhangi bir anabilim dalında yüksek lisans yapan psikologlar ise uzman psikolog olmaya hak kazanır. Psikologlar uzmanlık alanlarına göre adliye, okul, hastane, klinik ya da ordu gibi farklı alanlarda çalışabilir.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Psikoloji, bireysel davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelemesi şeklinde tanımlanırken; Uygulamalı Psikoloji, insan davranışlarıyla ilişkili problemlerin çözümünde psikolojik bilgi birikiminin profesyonelce uygulanması olarak kabul edilmektedir. Uygulamalı psikoloji günlük hayatımızda karşılaştığımız problemlere somut çözümler bulmayı amaçlar.

Uygulamalı Psikoloji’nin çeşitli alt alanları şu şekilde sıralanabilir;

Sağlık psikolojisi: Davranışlar ile fiziksel bozukluklar arasındaki ilişkiyi inceler. Bunun yanı sıra, çeşitli hastalıkları önlemeye ve tedavi etmeye çalışır.

Klinik psikoloji: İşlevsiz davranışları önlemeye ve tedavi etmeye odaklanır. Hedefi, yaşam kalitesini ve zihinsel sağlığı artırmaktır.

Spor psikolojisi: Spocuların performansını artırmayı amaçlar. Örneğin, anksiyeteyi azaltmak ve takım çalışmasını iyileştirmek gibi.

Eğitim psikolojisi: Bunda ise uygulamalı psikoloji, öğrenmeyi ve metodolojiyi geliştirmek adına temel psikolojiyi kullanır. Öğrencilerin nasıl öğrendiğini anlamayı ve onlara günlük hayatlarında kullanabilecekleri kaynaklar sağlamayı amaçlar.

Adli psikoloji: Bu dalın çalışmaları suç araştırmalarıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda tanık ifadelerinin dürüstlüğünü inceler, velayet mücadelelerine bakar, kurbanlarla ilgilenir.

Deneysel psikoloji: İnsan davranışları ve zihin arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyebilmek adına bilimsel araştırma ve deneylere odaklanır.

Gelişim psikolojisi: İnsanın doğum öncesi dönemden hayatının sonuna kadar olan fiziksel, sosyal, ve bilişsel gelişimini konu alır.

Nöropsikoloji: Beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi inceleme esasına dayanır. Beyin ve sinir sisteminin arasındaki bağın kişinin biliş ve davranışı üzerindeki etkiyi incelerken sinir bilim bakış açısından yaklaşır.

Detaylı bilgi için sizi arayalım

Telif Hakkı © 2020