SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans Eğitim Öğretim vermektedir. Yüksek Lisans Programı'nı tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu süre 2 yarıyıl ders aşaması ve 2 yarıyıl tez projesinin tamamlanması aşamalarını içermektedir. İlk iki yarıyılda derslerden en az toplam 21 kredi alınması gerekmektedir. Programını başarıyla tamamlayan Yüksek Lisans öğrencilerine "Yüksek Lisans Diploması" verilir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim vermektedir. Yüksek Lisans Programı'nı tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu süre 2 yarıyıl ders aşaması ve 2 yarıyıl tez projesinin tamamlanması aşamalarını içermektedir. İlk iki yarıyılda derslerden en az toplam 21 kredi alınması gerekmektedir. Programını başarıyla tamamlayan Yüksek Lisans öğrencilerine "Yüksek Lisans Diploması" verilir. Doktora programını tamamlama süresi Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedi dersten az olmamak koşuluyla toplam en az 21 kredi; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, 14 dersten az olmamak koşuluyla en az 42 kredi değerindeki ders yükünü öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi denetiminde bir tez hazırlamak ve tez savunma sınavına girmek zorundadır. Programını başarıyla tamamlayan Doktora öğrencilerine "Doktora Diploması" verilir. Enstitünün amacı; bilimsel gelişmeleri takip edebilen, bilim etiği bilincine sahip, Yüksek Lisans eğitimi sırasında edindiği kazanımları çalıştığı kurumda araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarına yansıtabilen insanlar yetiştirmektir. Enstitümüzde uluslararası ve ulusal pek çok bilimsel araştırma projesi sürdürülmektedir.

Enstitümüzde açılan Organ ve Doku Koordinatörlüğü Eğitim Yüksek Lisans Programı, Türkiye'de bir ilke adını yazdırmış olup, hayati önem taşıyan bu konuda tam donanımlı elemanların yetişmesine aracı olacaktır.

Enstitümüz bünyesine son olarak katılan Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı ile öğrencilerimizin önümüzdeki dönemde pandemi ile birlikte çok büyük ciddiyet kazanmış olan, Halk Sağlığı Programlarının etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları amaçlanmıştır.

Detaylı bilgi için sizi arayalım

Telif Hakkı © 2020