Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öncelikli amacı Üniversitemizin temel ilkesi olan Atatürkçü ve çağdaş bir anlayışla, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesini sağlayacak ve artan sağlık bakımı ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Toplumun bilinçlenmesine ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunabilecek, gelişen sağlık, bilim ve teknolojiler ile uyumlu donanımı olan, sağlık bakımı kalitesini arttıracak nitelikte eğitim vermek öncelikli hedeflerimizdendir.

Fakültemizin dört bölümü vardır; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ve Ebelik Bölümlerinde 50 öğrenci, Sağlık Yönetimi Bölümünde 22 öğrenci öğrenim görmektedir. Temel Tıp Bilimleri ve mesleğe yönelik dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Öğrenciler konularında uzman olan öğretim kadrosunun denetiminde yapılan pratik dersler, klinik stajlar ve bitirme projeleri ile iş hayatına hazırlanacaklardır.

Detaylı bilgi için sizi arayalım

Telif Hakkı © 2020