SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Sevgili Öğrenci Adayımız,

Tüm toplumlarda ve tüm kültürlerde, en saygın ve en itibarlı sektörlerin başında gelen sağlık sektörünün idari ve yönetim kısmında görev almak isteyen, sağlık sektörü ile birlikte işletmecilik ve yönetim bilimlerine ilgi duyan adaylar için sağlık yönetimi bölümünü önermekteyiz. Günümüzde sağlık hizmetleri sadece hekim ve hasta arasındaki bir olgu olmaktan çıkmış, mühendislik dallarından, hukukçulara; işletmecilerden ekonomistlere kadar birçok mesleği ilgilendirir konuma gelmiştir. Globalizasyon ve küreselleşme, ileri derecede uzmanlaşma, teknolojik gelişmeler ve artan sağlık harcamalarının maliyet etkili şekilde yönetilme zorunluluğu, Profesyonel Sağlık Yöneticilerine büyük ihtiyaç yaratmaktadır. Sağlık Yönetimi bölümünün amacı bu çok özel ve önemli alanda sektörün ihtiyaç duyduğu yönetim biliminin prensiplerine hakim, sağlık sektörünü bilen, içinde yaşadığı toplumun ihtiyaç ve sorunlarına vakıf, teknolojiyi kullanabilen, ulusal ve uluslararası temsil kabiliyeti yüksek, ekip çalışmasına ve kalite yönetimine yatkın, problem çözebilen, vizyon sahibi ve üstün nitelikli insangücünü yetiştirmektir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi olarak bu noktadaki düşüncemiz sayıca fazla sayıda öğrenci mezun etmekten öte, ihtiyaç doğrultusunda nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Üniversitemiz, bölüm öğrencilerine her tercih dönemi çok önemli oranda burslar vererek başarılı öğrencileri desteklemektedir.

Sağlık Yönetimi bölümünde Genel İşletme, Ekonomi, Örgütsel Davranış, Temel Hukuk, Genel İngilizce gibi derslere ek olarak; Tıbbi Terminoloji, Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, Sağlık Ekonomisi, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon, Hasta Güvenliği, Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması, İletişim, Sağlık Bilgi Sistemleri, Sağlık Politikası, Risk Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği, Biyoistatistik, Mesleki İngilizce, Sağlık Turizmi, Sağlık Sigortacılı ve Aktüerya gibi dersler alarak alanda uzmanlaşırlar.

İstihdam durumuna baktığımızda bölüm mezunları, tüm sağlık mesleklerinde olduğu gibi iş bulma konusunda geniş avantajlara sahiptir. Mezunlarımızın tamamına yakını Florence Nightingale Hastanelerinde kolaylıkla iş bulmaktadırlar. Bunu yanı sıra mezunlarımız istedikleri takdirde kamu ve özel sektör hastanelerinde, medikal firmalarda sağlık sigorta şirketlerinde, ilaç firmalarında, akademisyen olarak üniversitelerde, Sağlık Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında iş bulabilmektedirler. Sağlık Turizmi alanındaki gelişmeler ve yeni yapılan şehir hastaneleri ile birlikte mezun öğrencilerin ciddi iş imkanları yakalayacakları çok açıktır.

Değerli Öğrenci Adayımız, sağlık sektöründe yönetici olmanın prestijini, Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale markası ve ayrıcalığı ile birlikte yaşamak ve yapacağınız tercihle henüz işin başında birkaç adım öne geçmek üzere sizleri de Demiroğlu Bilim Üniversitesi’ne davet ediyoruz.

Detaylı bilgi için sizi arayalım

Telif Hakkı © 2020