Aday Öğrenci Sayfası

Sayılarla Demiroğlu Bilim Üniversitesi

pic

Kuruluş Tarihi

1999

pic

Akademik Birim Sayısı

(3 Fakülte, 2 Enstitü, 1 Yüksek Okul, 1 Meslek Yüksek Okulu)

pic

Toplam Öğrenci Sayısı

2.458

pic

Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısı

243

pic

Kadrolu Öğretim Üyesi Sayısı

200

pic

Kadrolu Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

10

pic

Kadrolu Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı

12

pic

Öğrenci Başına Düşen Toplam Alan

37,4 m²

pic

Kütüphane Alanı

622 m²

pic

Basılı Kitap Sayısı

14.568

pic

E-Kitap Sayısı

205.466

pic

Bursluluk Oranı

%60

pic

Öğrenci Gelirinin Toplam Gelire Katkısı

%54

pic

Ar-Ge Bütçesi ve Kütüphane Harcaması Toplamı

975.747,26 ₺

Akademik Dergiler

Bize Ulaşın

Hakkımızda

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 28 Mart 2006 Tarihli ve 26122 Sayı No. lu resmi gazetede yayımlanan (Kanun No. 5475 Kabul Tarihi: 22.03.2006) kanun ile Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından kurulmuştur.

Amacımız, insan sevgisi, kardeşlik ve pozitif bilimin yol gösterdiği doğrultuda, araştırmaya ve gelişmeye açık, dürüst, ilkeli ve uygar gençlerin topluma kazandırılması için elimizdeki her türlü imkanı kullanmaktır. Hedefimiz; gençlerimizin kendilerine güvenen, sorgulayan, problem çözebilen ve çok kültürlülüğü benimseyen, hoş görülü bireyler olarak sağlık alanında yetişmeleri ve ileri çalışma hayatlarında, gerek ulusal, gerek uluslararası arenada rahatlıkla yarışabilecekleri yeterli bilgi, deneyim ve donanım kazanmalarıdır.

Misyonumuz, çağımızın tüm sağlık sorunları ve gerçeklerini anlayan, benimseyen, yeterli çevre bilinci gelişmiş bir SAĞLIK İNSAN GÜCÜ oluşturma amacıyla, gerekli eğitim ve öğrenim için, maddi manevi her türlü yardımı sağlamak ve yol göstermektir. Unutmayalım ki SAĞLIK en kıymetli hazinemizdir.

Neden Demiroğlu Bilim Üniversitesi?

 1. Türkiye’nin ilk Sağlık Üniversitesi,
 2. 19.12.1989 tarihinde kurulan Florence Nightingale Hastanelerinin 30 yıllık sağlık geleneğinin mirasçısı,
 3. Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) yerleştirme oranlarında 1. sırada yer alan vakıf üniversitesi,
 4. 23 yıllık eğitim deneyimi,
 5. Florence Nightingale Hastanelerinde uygulamalı eğitim ve staj deneyimi,
 6. Tüm branşlarda SGK anlaşmalı olan Üniversite Hastanemizde Hasta Başında birebir Uygulamalı Eğitim,
 7. AR-GE faaliyetleri (birebir araştırma geliştirme projeleri)
 8. Avrupa’da tanına tek GMP ünitesi,
 9. TÜBİTAK Marmara Teknokent yerleşkesinde yer alan Deneysel Tıp Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi olan üniversite,
 10. 76 Vakıf Üniversitesi içerisinde Ranking by Academic Performance (URAP) değerlendirmesinde 14. sırada yer alması,
 11. Başarıyı destekleyen üniversite (başarılı öğrencilere not ortalamasına göre %100’e varan burs imkanı)
 12. Ulusal ve uluslararası eğitim standartları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Ulusal Çekirdek eğitim programları doğrultusunda bilgi, beceri ve alana özgü yeterlilikler konusunda yetkin mezunlar yetiştirme,
 13. Avrupa’da tanınan tek GMP ünitesi,
 14. Genç, dinamik ve çağdaş akademik kadro,
 15. İstanbul’un merkezinde kampüsler,
 16. Nitelikli eğitim veren ve nitelikli araştırmaları destekleyen üniversite,
 17. Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik saygınlık,
 18. Sağlık eğitiminde multidisipliner yaklaşımı benimseyen üniversite,
 19. Uluslararası öğrenci değişim programları (Erasmus)

Öğrenciler ve Mezunlar Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ni Anlatıyor

 • Dr. Öğr. Üyesi Uz. Dr. Mehmet Ezelsoy

  Kalp ve Damar Cerrahisi

 • Sezen Gizem Aydoğan

  Genetik ve Bio Mühendisi

 • As. Dr. Melih Tor

  Ortepedi ve Travmatoloji

 • Merve Kıymaç Sarı

  Hemşire

 • Sibel Yüksel Deniz

  Başhemşire

Burs Olanakları

Burslar Lisans / Önlisans Öğrencilerine Verilen Burslar ve İndirimler

Tıp Fakültesi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültemiz aday öğrencilerine 30 yıllık Florence Nightingale Hastanelerinde köklü akademik kadrosuyla Proaktif Hekimlik programlarını ve beraberinde karşılıksız 6 yıl süreli burs seçeneklerini sunuyor.

Çağımızın tüm sağlık sorunları ve gerçeklerini anlayan, güncel gelişmeleri takip eden, koruyucu hekimliği uygulayan ve toplum sağlığını esas hedefi yapmış, çağdaş, evrensel bilime katkı sağlayacak nitelikli bir hekim, iyi bir akademisyen olmak istiyorsanız bilimi tercih edin, bilimle kalın.

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun amacı, Sağlık Bilimleri ile ilgili temel bilgiler ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda kapsamlı hemşirelik bakımı verecek bilgi, beceri ve tutum sahibi hemşire yetiştirmektir.

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu’muzun mezunları daha öğrenciyken Florence Nightingale Hastanelerinde gelişmiş tedavi ünitelerinde donanımlı çalışma koşullarında iş güvencesi olanaklarından yararlanmakta, ilk sınıflardan itibaren ekibin bir üyesi olabilmektedirler. Dördüncü sınıfta öğrencilerin tamamı ücretli stajyer olarak eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Bu yıl mezun olan öğrencilerimizin 24’ü mezuniyet sonrasında da çalışmaya devam etmektedir. Şu anda Şişli Florence Hastanesinde görev yapan 106 hemşire mezunumuz bulunmaktadır.

Hemşirelik eğitim programlarında bütüncül, öğrenci merkezli, yeterliliğe dayalı bir eğitim sürdürülmekte ve interdisipliner bakım anlayışı temel alınmaktadır. Mesleki etik, ilke ve değerleri, uygulamalara temel oluşturan kuram ve modelleri öğretmeyi esas alan programımızda; kültürler arası bakım, sağlığı geliştirme ve kanıta dayalı bakım konusunda bilgi kaynaklarına ulaşmayı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirmek temel amaçtır. Hemşireler tüm sağlık bakım merkezlerinde önemli görevler üstlenebilmekte; onkoloji hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, acil bakım hemşireliği, kardiyoloji hemşireliği vb. alanlarda uzmanlaşabilmekte, sertifika programları ve lisansüstü eğitim programları ile eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Her geçen gün sayıları artan hastanelerin özel bakım gerektiren ünitelerinde uzman hemşirelere duyulan gereksinim çok fazladır. Hemşirelik lisans mezunları üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla yürütülen hemşireliğin tüm bilim dallarında yüksek lisans ve ülkemizde kısıtlı sayıda bulunan programlardan biri olan hemşirelikte doktora programımızda kariyer yapabilmektedirler. Uygulamalı eğitimde başarılı öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürürken stajyer olarak çalışma olanaklarına sahip olmakta, burslu eğitimlerini sürdürebilmekte ve çalışma karşılığı burs alabilmektedirler. Eğitim sürelerince burs alan öğrencilere mezuniyetlerinden sonra mecburi hizmet karşılığı burs verilmekte, böylelikle mezuniyet sonrası Florence Nightingale Hastanelerinde çalışma garantisi ve mesleki gelişim şansı oluşmaktadır.

Bu yıl Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulumuzda İngilizce Hemşirelik bölümü açılmıştır. Sağlık turizminin önem kazandığı ülkemizde gereksinim duyulan İngilizce Hemşirelik Programı öğrencileri de, kültürler arası iletişim ve bakım konusunda yeterli ve uluslararası sağlık bakım sistemlerinde görev almaya hazır adaylar olarak mezun olabileceklerdir. Kültürlerarası bakım bilgisi ve iletişim yeteneği ülkemizde sayıları giderek artan yabancı uyruklu hastaların tedavi ve bakımlarında önem oluşturacaktır.

Psikoloji

Psikoloji mezunlarımızın toplumu farklı kesimlerindeki bireyleri tanıyabilmeleri ve çözümler üretebilmeleri için gerekli temel ve çağdaş bilgiye sahip olmalarına önem vermekteyiz. Alanda gözlem yapmaları ve son sınıfta bitirme projesi hazırlama zorunlulukları, onları uygulama ve araştırmaya hazırlayıcı etkinliklerdir. Eğitim süresi boyunca öğrencilerimiz Psikoloji Bilimi’nin farklı alt alanlarına ilişkin dersler almakta, bu sayede insan davranışını farklı yaklaşımlar sayesinde değerlendirme olanağı bulmaktadırlar. Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Çalışma Yaşamında Güncel Konular, Fizyolojik Psikoloji, Nöropsikoloji, Psikolojik Testler, Kişilerarası İletişim Becerileri ve daha pek çok farklı konuda derslerle öğrencilerimiz mezun olduktan sonra çalışacakları alt alanı rahatlıkla belirleyebilmektedirler. Bölümümüzde psikolojinin bütün farklı alanlarında uzmanlaşmış deneyimli öğretim üyeleri bulunmaktadır. Teorik program yanında iş yeri ve klinik uygulamalar açısından Florence Nightingale Hastaneleri’nin seçilen kliniklerinde staj imkanı bulunmaktadır. Kadromuz bu anlamda siz değerli adaylara, kaliteli eğitim imkanı sunmak için hazırdır.

Prof. Dr. F. Betül AYDIN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özgün ve kendi otonomisi olan bir bilim alanıdır (Sağlık Bilimleri Temel Alanı Koşul no:101; Bilim alan kodu: 1024). Dört yıllık fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programını başarı ile bitirip fizyoterapist unvanı alarak mezun olan kişiler, sağlıklı kişilerin sağlıklarının korunması ve yaşam kalitesinin yükseltmesi, hastalık ve kazaların önlenmesi, engelli kişilerin toplumda bağımsız, üretken ve sosyal yaşamda aktif olmalarının sağlanması, hasta olan kişilerin en kısa zamanda ve en iyi şekilde eski sağlıklarına kavuşturması alanlarında çalışırlar. Fizyoterapist uyguladığı programlarla toplumda her bireyin kendi kapasitesi içinde sağlıklı ve üretken olmasını hedefler.

Fizyoterapist, sağlıklı kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise hastalıkla ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla fizyoterapi rehabilitasyon alan değerlendirmelerini yapar ve değerlendirme sonuçlarına göre gerekli fizyoterapi rehabilitasyon programlarını (egzersiz programları, manupulatif yöntemler, yardımcı aletler, elektroterapi ajanları, v.b.) planlar ve uygular.

Fizyoterapistler, sağlıklı yaşam (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, işçi sağlığı, v.b. gibi), koruyucu sağlık, spor sağlığı, engelli sağlığı, iş sağlığı ve sağlığı kazanma alanlarında çalışırlar. Bu alanlarla ilgili olarak sağlıklı yaşam merkezleri, spor kulüpleri ve kuruluşlarında, huzur evlerinde, engelli merkezlerinde, okullarda bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, kaplıca ve benzer termal tesislerde, sağlık turizmi alanında, evde sağlık hizmetlerinde, palyatif bakım merkezlerinde, hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, protez-ortez yapım ve eğitim merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezlerinde, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde ve bağlı kurumlarında görev alırlar. İstihdam alanları arasında Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversiteler, yerel yönetimler ve özel kuruluşları yer almaktadır.

Öğrenciler, Demiroğlu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Sınavı'ndan yeterli sayısal puanı alarak girmektedirler. Üniversitemiz, 4 yıllık fizyoterapi rehabilitasyon eğitimi süresince teorik ve laboratuvar derslerin yanında üniversite hastanesinde ve 30 yıllık tecrübeye sahip Florence Nightingale Hastanelerinde geniş klinik uygulama olanakları sağlamaktadır. Üniversitemizden mezun fizyoterapistler, fizyoterapi rehabilitasyon alanında yeterli klinik bilgi, beceri ve tutuma sahip, bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlere hakim, yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmış özelliklere sahip olurlar.

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı, sosyoloji, psikoloji, ekoloji, iktisat-işletme gibi sosyal bilimlerin yanı sıra kimya, biyokimya, biyofizik, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi, nörobiyoloji, gelişimsel biyoloji, üreme biyolojisi, besin teknolojisi gibi bir çok bilim dalı ve disiplinin etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan ve sağlık alanında faaliyet gösteren bir bilim dalıdır (Sağlık Bilimleri Temel Alanı Koşul No:101; Bilim alanı kodu: 1007). Diyetisyenlik, uluslararası bir meslek örgütü olan International Labour Organisation (ILO) tarafından 1961 yılında yapılan meslek sınıflamasında 0.69 kodu ile 1988 yılında ise 32.23 kodu ile standartlaştırılmış olup Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık profesyonelleri içinde yer almaktadır.

Dört yıllık Beslenme ve Diyetetik lisans programını başarı ile bitirip “Diyetisyen” unvanı alan sağlık profesyonelleri, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek, onlara yönelik beslenme yöntem ve içeriklerini analiz edebilen, beslenme planlaması yapan, beslenme alışkanlıklarını düzeltme konusunda yetkin olan ve beslenme eğitimini yapabilen kişidir. Mezunlar akademik alanda çalışan kurumların yanı sıra, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakım evlerinde, ana-çocuk sağlığı kurumlarında, diyaliz ünitelerinde, toplum sağlığı kuruluşları ve özel diyet polikliniklerinde yönetici, eğitici, araştırıcı olarak görev almaktadırlar. Besin endüstrisi, okul, banka, lokanta, otel ve yemek fabrikaları gibi kuruluşlar, sağlık kulüpleri, güzellik ve spor merkezleri, spor kulüpleri gibi kuruluşlar diğer çalışma alanlarıdır. Öğrenciler, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan yeterli sayısal puanı alarak girmektedir.

Üniversitemizde, dersler etkin ve interaktif olarak işlenmektedir. Öğrencilerimize çekirdek müfredatta yer alan derslerin yanında, ileriki dönemlerde uzmanlaşmak istedikleri branşlar adına özel seçmeli dersler sunulmaktadır. “Hastalıklarda tıbbı beslenme tedavisi” dersi çerçevesinde öğrenciler, hastalığa özgü tıbbi beslenme programları hazırlamak, “Menü planlama” dersi içeriğinde sağlıklı yemek tarifleri geliştirerek teorik bilgiyi pratiğe aktarma becerisi kazanmaktadırlar. Bu becerler ışığında, öğrenci klubümüz önderdiğinde, beslenme labaratuarımızda, tarif geşiştrime yarışmaları düzenlenmektedir. “Özel durumlarda beslenme”, “Sporcu beslenmesi”, “Nutrisyonel beslenme” gibi dersler üniversitemizde zorunlu ders olarak verilmekte olup, tüm mesleki dersler, kendi alanlarında uzman ve saha deneyimli, tecrübeli akademisyenler, tarafından verilmektedir. Aynı zamanda, üniversitemizin yurt dışı öğrenci değişim programları da mevcuttur.

Üniversitemiz, 4 yıllık lisans eğitimi süresince teorik ve laboratuvar dersleri yanında, 30 yıllık tecrübeye sahip Grup Florence Nightingale Hastanelerinde geniş klinik uygulama olanakları sağlamaktadır. Öğrencilerimiz hastanelerimizde hem yetişkin-çocuk klinik diyetisyen uygulamaları, hem de toplu beslenme sistemleri üzerinde uygulama yapabilme imkanına sahiptirler. Üniversitemizden mezun öğrenciler, beslenme ve diyetetik alanında yeterli klinik bilgi, beceri ve tutuma sahip, bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlere hakim, yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmış özelliklere sahip olurlar.

Sağlık Yönetimi

Bireylerin ve toplumların hayatında en önemli konuların başında gelen sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir, etkili, verimli ve kaliteli şekilde sunulabilmesi için; nitelikli, içinde yaşadığı toplumun sağlık sorunlarına vakıf, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen ve teknoloji kullanabilen, iyi derecede yabancı dil bilen profesyonel sağlık yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü olarak amacımız sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu profesyonel sağlık yöneticilerini yetiştirmektir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünün diğer üniversitelerden en büyük farkı güçlü saha tecrübesine sahip çağdaş ve dinamik akademik kadrosu ile 30 yılı aşkın özel hastanecilik birikimine sahip Florence Nightingale Hastanelerinde öğrencilerine uygulamalı eğitim ve staj imkanı sağlamasıdır. Bu imkan sayesinde öğrencilerimizin çok önemli bir bölümü henüz öğrencilik döneminde ve özellikle mezun olduklarında Florence Nightigale hastanelerinde iş imkanı bulabilmektedirler.

Bölüm mezunları ayrıca kamu ve özel sağlık kuruluşlarından ilaç firmalarına, sağlık sigorta şirketlerinden medikal firmalara kadar çok farklı işletmelerde iş bulabilmektedirler.

Detaylı bilgi için : 0212 375 61 33 - 6076

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Esentepe Yüksekokul Kampüsü

Amacımız ülkemizin sağlık gereksinimlerini gözönüne alarak ulusal ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış eğitmen kadromuzla, Atatürk ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş bilimin gösterdiği yolda ilerleyen, ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş, geniş bir dünya görüşüne sahip, farklılık gözetmeksizin birey yaşamlarına saygılı olan çevreye duyarlı, güvenilir, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip en iyi düzeyde sağlık hizmeti sunabilecek ara sağlık elemanı yetiştirmektir.

Bölümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.