SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Sayın Yükseklisans Öğrenci Adayımız,

Günümüzde sadece hekim ve hasta arasındaki bir olgu olmaktan çıkmış; mühendislik dallarından, hukukçulara; işletmecilerden, ekonomistlere birçok mesleği ilgilendiren Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, tüm toplumlarda çok büyük önem atfedilen Sağlık Sektöründe Yöneticilik yapmak isteyen yetkin, donanımlı, uzman insancünü yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Sağlık sektörü gibi ihtiyacın hiç bitmeyecek olduğu bir sektörde üst düzey yöneticiliğe giden yolu açmanızda size katkı sağlayacak Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yükseklisans Programının mevcut programlardan en önemli farkı ülkemizin ilk ve tek sağlık Üniversitesi olarak kurulan, sağlık alanında büyük tecrübeye sahip Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale markası ve güvencesi ile size uzman sağlık kuruluşları yöneticisi unvanı kazandıracak olmasıdır.

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Programı aynı zamanda öğrencilerinin bilimsel araştırma yapmasını ve yüksek lisans tezlerini yayınalabilir formatta bir bilimsel ürün haline getirmelerini de teşvik etmektedir. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası kongrelerde tebliğ sunmaları da desteklenmektedir. Programın en önemli amaçlarından bir tanesi de Doktora dercesine devam etmek isteyen adaylar için güçlü bir bilimsel altyapı oluşturmaktır.

Programın eğitim süresi 2 yıl olup, 1. yıl güz ve bahar dönemi teorik dersler öğrencilere verilmekte, 2. yıl ise öğrencilerden Yüksek lisans bitirme tezi hazırlamaları istenir. 1. Yıl okutulan derslerden bazıları Sağlık Kuruluşlarında Kurumsal İletişim, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Kuruluşlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Sağlık Kuruluşlarında İtibar Yönetimi, Sağlık Politikaları, Sağlık Hukuku, Sağlık Bilgi Sistemleri, Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kuruluşlarında Mali Analiz Teknikleri, Halk Sağlığı, Biyoistatistik ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim ve Organizasyondur.

İstihdam alanları olarak bakıldığında Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yükseklisans mezunları, Kamu ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları başta olmak üzere, ilaç firmaları, medikal firmalar, sağlık bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ve sağlık sigorta şirketlerinde çalışma imkanları kolaylıkla bulabilmektedirler. Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi alanında önemli ölçüde akademisyen açığı olduğu da sıklıkla dile getirilmektedir.

Programa Sağlık Yönetimi, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik başta olmak üzere sağlık bilimleri mezunları ile işletme, ekonomi gibi alanlardan mezun olan adaylar kabul edilmektedir.

Değerli Yükseklisans öğrenci adayımız, sağlık sektöründe üst düzey yönetici olmanın prestijini Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale markası ve ayrıcalığı ile yaşamak isteyen tüm adayları Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yükseklisans Programına davet ediyoruz.

Detaylı bilgi için sizi arayalım

Telif Hakkı © 2020